MULTIBUD jest firmą rodzinną istniejącą od połowy lat 90. Początkowo występowała w formie działalności gospodarczej, następnie spółki jawnej i spółki cywilnej. W 2011 roku zarejestrowana została działalność gospodarcza pod nazwą: MULTIBUD Wojciech Ciurzyński z siedzibą w Warszawie. Jej przedmiot nakierowany został na organizowanie i kompleksowe realizowanie deweloperskich projektów inwestycyjnych. W krótkim czasie firma pozyskała i ulokowała w swoim portfelu prawa do realizacji ośmiu projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gdyni, Gdańsku, Olsztynie, Radomiu, Rzeszowie oraz w Kobyłce pod Warszawą. Skala nakładów niezbędnych na realizacje omawianych projektów sięgała kwoty 2 mld zł; dla pięciu z nich MULTIBUD pozyskał finansowanie udziału własnego. Naturalną koleją rzeczy było powołanie do życia przez właściciela firmy kolejnych podmiotów w Grupie MULTIBUD:

  • MULTIBUD INVESTMENT W.CIURZYŃSKI SA (2015);
  • MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o. (2015);
  • MULTIBUD SERVICE Sp. z o.o. (2017);
  • MULTIBUD REAL ESTATE Sp. z o.o. (2017).

W grudniu 2017 roku dokonana została restrukturyzacja w Grupie MULTIBUD polegająca na przejęciu udziałów w spółkach Grupy przez MULTIBUD INVESTMENT W. CIURZYŃSKI SA , jako podmiot dominujący.

Publikacje do pobrania: