Kontakt

Adres:
ul. Wytworna 5
02-654 Warszawa

Telefon:
+48 500 434 351

REGON: 361000003
NIP: 521-369-12-55

E-mail: biuro@multibud.biz

Multibud Investment W. Ciurzyński S.A.

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o. (NIP 521-369- 15-39, REGON 36105452) ul. Wytworna 5, 02-654 Warszawa
  2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będę wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w procesie realizacji zaakceptowanego celu przetwarzania danych
  3. jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.