16/04/2018: "Osiedle przy lesie" wkracza w decydującą fazę!

Spółka MUTIBUD INVESTMENT W. CIURZYŃSKI SA jest udziałowcem w Spółce Kobyłka dom Sp. z o.o., (wspólnie z Miastem Kobyłka i spółkami TECHNOBETON oraz UNIDEVELOPMENT) będącej podmiotem celowym dla realizacji inwestycji w formule PPP o nazwie „Osiedle przy lesie” w Kobyłce.

Spółka MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o. spełnia w Projekcie rolę doradcy technicznego oraz nadzoru inwestorskiego.

Trwająca od listopada 2016r. budowa pierwszego budynku w ramach I etapu projektu wkracza w decydującą fazę. Aktualnie stan zaawansowania robót budowlanych obejmuje prace wewnątrz budynku dotyczące : prac instalacyjnych; montażu wind; instalacji światłowodowej oraz ociepleń i innych . Podstawowe prace budowlane są zaawansowane w około 85 % całości budowy.

Z 84 przewidzianych mieszkań zostało już sprzedanych 68 lokali. Z  pozostałych 16 mieszkań  9 jest zarezerwowanych – chętni na nie podpisali umowy rezerwacyjne wpłacając po 5 tysięcy złotych, a 7 mieszkań oczekuje jeszcze na przyszłych właścicieli.

Przewidywany termin oddania budynku do użytku – czerwiec 2018r.

Spółka Kobyłka Dom to nie tylko budowa „Osiedla przy lesie” to również dotowanie wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta Kobyłka i czynny w nich udział.

Spółka współuczestniczyła w 2017 r. w  corocznej imprezie „Dni Miasta Kobyłka” oraz była  inicjatorem występu Chóru Poznańskich Słowików podczas wspaniałego koncertu noworocznego w Bazylice Świętej Trójcy w styczniu 2018 roku.

Ponadto spółka Kobyłka Dom dąży do zmniejszenia uciążliwości funkcjonowania miejskiej przepompowni ścieków poprzez partycypację w kosztach ekspertyz  stanu technicznego i jej modernizacji.

Spółka współprzygotowała projektowanie inwestycji drogowej nowej ulicy Fałata oraz parku wraz z placem zabaw dla dzieci poprzez udział w kosztach ich realizacji i budowy.

7/04/2018: Kolejny etap inwestycji

Od lipca 2017r. prowadzone są przez MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o.  prace przygotowawcze II etapu projektu Zabudowa Północnego Cypla Wyspy Spichrzów.

Obejmują one:

  • Obiekty celu publicznego: Długie Pobrzeże, Marina Południowa;
  • Obiekty celu komercyjnego: Zabudowa wielofunkcyjna kwartału IV (obszar pomiędzy ulicami: Pożarniczą i Basztową).

We wrześniu 2017r. wybrana została pracownia Mąka & Sojka Architekci z Warszawy. O wyborze zdecydowały interesujące architektonicznie i urbanistycznie koncepcje budynków z ich wielofunkcyjną, ciekawie skomponowaną zawartością lokali użytkowych o łącznej nadziemnej powierzchni użytkowej ponad 19000 m2, z odpowiednią liczbą miejsc parkingowych na dwóch kondygnacjach podziemnych

Aktualnie konsorcjum przyjęło koncepcję zagospodarowania, która uzgadniana jest z Miastem. W lipcu 2018r. podjęte zostaną uzgodnienia projektów budowlanych z Miastem, aby w sierpniu konsorcjum mogło wnioskować o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Na przełomie 2018/2019 planowane jest rozpoczęcie budowy poszczególnych obiektów.

Projektowana zabudowa wielofunkcyjna w kwartale IV już wzbudza zainteresowanie nabywców lokali tak usługowo-handlowych, jak i mieszkalnych. Decydują o tym nie tylko lokalizacja zabudowy z perspektywą na Motławę i Marinę, ale także walory funkcjonalne planowanej zabudowy w połączeniu z estetyką architektury i układu urbanistycznego.

4/04/2018: Wyspa Spichrzów

Od kwietnia 2015r. realizowany jest projekt Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku (roboczo: Projekt GRANARIA). Jest to inwestycja prowadzona w formule PPP, gdzie Miasto Gdańsk jest Partnerem Publicznym, a konsorcjum IMMOBEL & MULTIBUD partnerem prywatnym. Spółką celową jest GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK Sp. z o.o. powołana przez konsorcjum.
MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o., realizuje funkcje: project managera oraz agenta, organizującego komercjalizację budowanych lokali użytkowych, mieszkalnych oraz miejsc parkingowych.
W styczniu 2018 roku osiągnięty został stan 0 zabudowy I etapu projektu na obszarze 5 800 m2.
Na zabudowę składają się:

  • budynek usługowo – mieszkalny o nadziemnej pow. użytkowej ponad 9000 m2, obejmujący 150 lokali użytkowych, wyposażonych w 130 miejsc parkingowych na dwóch podziemnych kondygnacjach,
  • zespół hotelowy o łącznej nadziemnej pow. użytkowej 14500 m2 obejmującej 240 pokoi, z zapleczem hotelowym właściwym dla klasy 4* jakości usług, wraz z dodatkową powierzchnią biur i lokali usługowych, z podziemiem garażowym.

Dodatkowo Spółka zarządza procesem przebudowy Mostu Stągiewnego, zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowy kładki pieszej łączącej północny cypel z Długim Pobrzeżem przez Motławę.
Realizacja prac budowlanych napotyka na rozliczne problemy. Zakontraktowane właśnie w firmie AARSLEFF z Warszawy posadowienie podpory nurtowej kładki pieszej wymaga przebadania dna Motławy przez specjalistyczną firmę zatrudniającą nurków. Ma to na celu znalezienie i usunięcia ewentualnych pamiątek wojny bomb lotniczych lub innych pocisków. Podpora obłożona zostanie granitem ze Strzegomia, tym samym, który został użyty w latach 70 tych do licowania murów Długiego Pobrzeża. Drogą wodną, czyli Motławą zostaną dostarczone przęsła mostowe Kładki i Mostu Stągiewnego.