• DORADZTWO INWESTYCYJNE
  • GENERALNA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
  • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI
  • WYKONYWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO
  • PRZYGOTOWYWANIE I KAPITAŁOWY UDZIAŁ W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH
  • OBSŁUGA TECHNICZNA BUDYNKÓW I BUDOWLI
  • POSREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI
  • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI