Mulibud oraz indywidualnie Wojciech Ciurzyński wspierają liczne wydarzenia związane przede wszystkim z kulturą a zwłaszcza z muzyką. Jest to wyraz dbałości o zaspokojenie innych niż materialne potrzeby różnych środowisk.

Oto przykłady patronatów:

18 maja 2018, Torwar Warszawa

Koncert Pectus. Kobiety Kayah

Multibud patronuje koncertowi organizowanemu przez Komendę Straży Pożarnej w ramach programu “Zgaś ryzyko”.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki im. Anny German

Festiwal jest cyklicznym przedsięwzięciem o charakterze artystyczno-edukacyjnym, służącym propagowaniu unikalnej twórczości Anny German oraz rozwijaniu umiejętności muzycznych uzdolnionej młodzieży. Od pierwszej edycji jest ono wspierane przez Multibud.

Więcej informacji >

Album “Mazowieckie – Nasze Dziedzictwo”.

Wydawnictwo to ukazuje dorobek kulturalny i potencjał rozwojowy Mazowsza. Powstał w 2017 roku pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy wsparciu miedzy innymi MULTIBUDu.

Polski Komitet Olimpijski

Prezes Wojciech Ciurzyński otrzymał zaproszenie do członkostwa w Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

„10 tys. m kw. na pięciu hektarach. Sala koncertowa, kampus, sale prób i ćwiczeń. Tak wygląda Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. – Osiągnąłem swój cel – mówi kompozytor.”
(Polityka.pl; 21.05.2013; Jagienka Wilczak).

Jest to miejsce, gdzie młodzi muzycy z całego świata mogą doskonalić talent pod okiem mistrzów, wybitnych artystów i profesorów. Inwestycją tą od początku zajmuje się Stowarzyszenie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wojciech Ciurzyński jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia.

W dniu otwarcia Centrum Muzyki Mistrz Penderecki oraz prezes Stowarzyszenia Ciurzyński nie kryli radości, że idea Centrum została zrealizowana. W ceremonii otwarcia Centrum wzięło udział wielu wybitnych przedstawicieli kultury oraz osoby zasłużone dla inwestycji.

22.04.2013

Grupa Azoty SA partnerem strategicznym Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz patronem Sali koncertowej

Wojciech Ciurzyński, prezes Stowarzyszenia – Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe Centrum Muzyki oraz Mistrz Krzysztof Penderecki składają podziękowania Jerzemu Marciniakowi – Prezesowi Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – za przyjęcie przez Grupę Azoty roli partnera strategicznego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz patrona Sali koncertowej.