O sile i uznaniu MULTIBUD na polskim rynku budowlanym i deweloperskim decyduje bogate doświadczenie i umiejętności założyciela grupy z jednej strony, a potencjał zespołu, którego członkowie są wysokiej klasy specjalistami i ekspertami – z drugiej.

W składzie zespołu reprezentowane są wszystkie specjalności nieodzowne dla kompetentnego przygotowania i prowadzenia projektów inwestycyjnych, świadczenia usług budowlanych, zarządzania projektami inwestycyjnymi, sprawowania nadzoru inwestorskiego, obsługi technicznej budynków i budowli, a także zarządzania i obrotu nieruchomościami.

Wojciech Ciurzyński

Inżynier budowlany, absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz studiów podyplomowych z zakresu eksportu budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (aktualnie SGH).

Posiada uprawnienia ogólnobudowlane oraz budowy mostów. Wieloletni zarządca dużymi organizacjami inwestycyjno – budowlanymi.

Laureat wielu nagród w branży budowlanej. W 2011 r. otrzymał złotą statuetkę Menedżera Biznesu, przyznawaną przez BCC za sukcesy w zarządzaniu projektami.

Założyciel i właściciel podmiotów Grupy MULTIBUD.
Prezes Zarzadu MULTIBUD INVESTMENT W. Ciurzyński SA;
Prezes Zarządu MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o.;
Wiceprezes Zarządu MULTIBUD REAL ESTATE Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej w Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o., jako lidera Konsorcjum Immobel & Multibud.