Misją MULTIBUDu jest wyszukiwanie, organizacja oraz realizacja szczególnie nośnych inwestycji budowlanych i usług o charakterze rozwojowym, ważnych dla miejscowego środowiska i jego zrównoważonego rozwoju, wykonywanych z poszanowaniem zasad profesjonalizmu oraz etyki.

W swoich zamierzeniach MULTIBUD kieruje się dbałością o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników, które osiąga dzięki profesjonalizmowi, pasji tworzenia oraz wysokiej efektywności działania starannie dobranego zespołu specjalistów , a także partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.