Od kwietnia 2015 r. realizowany jest Projekt „Zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów” w Gdańsku (roboczo: Projekt GRANARIA). Jest to inwestycja prowadzona w formule PPP, gdzie Miasto Gdańsk jest Partnerem Publicznym, a Konsorcjum IMMOBEL & MULTIBUD (wspólnikiem jest MULTIBUD INVESTMENT W. CIURZYŃSKI SA) jest Partnerem Prywatnym. Konsorcjum tworzą spółki celowe z liderem: GRANARIA DEVELOPMENT GDAŃSK Sp. z o.o. – spółką celową w Projekcie.

Spółka MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o., od początku trwania Projektu roku, realizuje funkcje: Project Managera oraz Agenta organizującego komercjalizację budowanych lokali użytkowych, mieszkalnych oraz miejsc parkingowych.

W styczniu 2018 roku osiągnięty został stan „0” zabudowy I Etapu Projektu zlokalizowanej na „cyplu cypla” Wyspy na obszarze 5 800 m2.

Na zabudowę składają się:

  • budynek usługowo – mieszkalny o nadziemnej pow. użytkowej ponad 9000 m2, obejmującej 150 lokali użytkowych, wyposażonych w 130 miejsc parkingowych na dwóch podziemnych kondygnacjach,
  • zespół hotelowy o łącznej nadziemnej pow. użytkowej 14500 m2 obejmującej 240 pokoi, z zapleczem hotelowym właściwym dla klasy 4* jakości usług, wraz z dodatkową powierzchnią biur i lokali usługowych, z podziemiem garażowym.
  • Dodatkowo Spółka zarządza procesem przebudowy Mostu Stągiewnego, Zewnętrznego Układu Komunikacyjnego oraz budowy kładki pieszej łączącej północny cypel z Długim Pobrzeżem przez Motławę.

Realizacja prac budowlanych nie jest wolna od inżynierskiej złożoności procesu budowy. I tu wykonawcy napotykają na rozliczne problemy. Zakontraktowane właśnie w firmie AARSLEFF z Warszawy o duńskich korzeniach, posadowienie podpory nurtowej kładki pieszej wymaga przebadania dna Motławy przez specjalistyczną firmę zatrudniającą nurków w celu znalezienia i usunięcia ewentualnych pamiątek wojny np. radzieckich bomb lotniczych lub pocisków z niemieckich okrętów wojennych. Przedmiotowa podpora obłożona zostanie z pieczołowitością granitem ze Strzegomia, tym samym, który został użyty w latach 70 tych do licowania murów Długiego Pobrzeża. Budowa przedsięwzięć mostowych (Most Stągiewny i Kładka Piesza) wymagać będzie użycia sprzętu pływającego. Drogą wodną, czyli Motławą zostaną dostarczone przęsła mostowe Kładki i Mostu Stągiewnego.