Struktura Grupy

MULTIBUD INVESTMENT W. CIURZYŃSKI SA – spółka dominująca w grupie MULTIBUD oraz wehikuł inwestycyjny pozyskujący/aranżujący projekty inwestycyjne, udziałowiec kapitałowy w spółkach celowych dla projektów, w 100 % będący własnością Wojciecha Ciurzyńskiego;

MULTIBUD MANAGEMENT Sp. z o.o. – generalny wykonawca, generalny realizator inwestycji, project manager, wykonawca nadzoru inwestorskiego, inwestor zastępczy;

MULTIBUD SERVICE Sp. z o.o. – operacyjna obsługa techniczna budynków i budowli oraz utrzymania ruchu w budynkach komercyjnych;

MULTIBUD REAL ESTATE Sp. z o.o. – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, promocja i marketing wspierające agencyjne usługi komercjalizacji produktów deweloperskich.